Anekdotų kategorijos

Atsitiktiniai anekdotai

« Daugiau anekdotų »

 • Mokytoje klausia vaiku:
  - kas pas jus semoje seniausias?
  - prosenele, - pasako Maryte.
  petriukas pakele ranjka:
  - na petriuk sakyk
  - proproproprosenele
  - negali buti!!!!!!
  - gagagagagali

  Anekdotas - mokytoje klausia vaiku: -kas pas ..

 • Vyrukas atsibunda, atsikelia, nueina į vonią, pasižiūri į veidrodį: kojos kreivos, pilvas pūpso, galva nuplikusi, veidas spuoguotas, paakiai pamėlę... Ilgai į save žiūri, grįžta į miegamąjį, pasižiūri į lovoje gulinčia gražuolę ir sumurma:
  - Bet kaipgi reikia mylėti pinigus...

  Anekdotas - Vyrukas atsibunda, atsikelia, nuein..

 • Antras pasaulinis karas. Žydelis, besigelbėdamas nuo vokiečių, pabėga į mišką pas partizanus. Partizanų vadas duoda žydeliui užduotį - išplatinti kaimuose maišą proklamacijų. Išeina žydelis... Negrįžta dieną, dvi, savaitę, antrą. Partizanai žydelį ir pamiršt jau spėjo, bet jis, kur buvęs, kur nebuvęs, atsiranda, nueina pas vadą ir sako:
  - Nu, vade, tu man ir užduotį davei... Še, imk pinigus, bet kitą kartą duok ką lengvesnio...

  Anekdotas - Antras pasaulinis karas. Žydelis, ..

 • Vienas universiteto anatomijos profesorius labai mėgo išgerti, po to, aišku, sunku dirbti, egzaminuoti studentus. Tai jis sugalvojo tokį egzaminavimo metodą ir pavadino jį "Juoduoju". Atsineša į auditoriją portfelį pilną įvairiausių žmogaus dalių, liepia studentui įkišti ranką į portfelį ir pasakyti organo pavadinimą, ką rado. Jeigu pataiko - egzaminas iš laikytas, jeigu ne, - ką padarysi. Taigi, ateina vienas studentas laikyti egzamino, profesorius klausia:
  - Kaip laikysi?
  - Juoduoju metodu.
  - Kišk ranką.
  Studentas įkiša, pagalvoja ir sako:
  - Širdis.
  Profesorius:
  - Nagi, ištrauk, parodyk.
  Studentas ištraukia.
  - Aha, širdis. Išlaikei egzaminą, eik.
  Ateina studentė. Profesorius klausia:
  - Kaip laikysi?
  - Galima juoduoju?
  - Žinoma, kišk.
  Studentė įkiša ranką, pagalvoja ir sako:
  - Sardelė.
  Profesorius:
  - Ha, ką tu sakai? Sardelė! Nagi, ištrauk, parodyk.
  Studentė ištraukia, - akurat, sardelė.
  Profesorius:
  - O, velnias, oi bl... t, tai kuo aš vakar užkaundau?!!

  Anekdotas - Vienas universiteto anatomijos prof..


 • Mergaičių licėjaus direktorė skambina į karinę bazę. Atsiliepia leitenantas.
  - Šeštadienį pas mus, - sako direktorė, - šventė su šokiais. Gal malonėsite atsiųsti kokias tris dešimtis jaunų, simpatiškų karių?
  - Žinoma, atsiųsim. Jokių problemų!
  - Tik prašom pažiūrėti, kad tarp jų nebūtų žydų.
  - Jokių problemų!
  Sutartu laiku prie licėjaus atrieda autobusas, iš jo guviai išlipa trisdešimt kareivių negrų, lydimų seržanto. Direktorė apstulbusi:
  - Kas čia dabar?! Kažkokia klaida!
  - Ką jūs, - ramina ją seržantas, - jokia klaida! Leitenantas Goldbergas niekad neklysta.

  Anekdotas - Mergaičių licėjaus direktorė sk..

« Daugiau anekdotų »