Categories
Apie gyvūnus

Zuikio mįslės

Eina alkanas vilkas mišku ir sutinka zuikį:
– Zuiki, aš tave suėsiu šiandien
Zuikis nusiminęs pagalvoja valandėlę ir sako vilkui: 
– Na vilke, jei atspėsi dvi mįsles tada galėsi mane suėsti. O jei ne, tai paleisi. 
Vilkui sutikus zuikis užduoda pirmąją mįslę:
– „Du apvalūs, viens pailgas – visom bobom reikalingas. „Kas? 
Vilkas pagalvoja, pagalvoja ir sao zuikiui:
– na ką tu zuiki tokias nešvankias mįsles sugalvojai? nežinau atsakymo
– taigi „žirklės“, – atsako zuikis
Zuikis užduoda kitą mįslę:
– „Pilna klėtelė baltų vištyčių“ Kas? 
– Nežinau, – atsako vilkas. 
– taigi „agurkas“, vilke, – patenkintas pasako atsakymą zuikis ir pabėga
Eina toliau alkanas vilkas mišku ir sutinka lapę. Sako vilkas:
– na, lape, aš tave suėsiu
– neėsk vilkeli, manęs lapiukai laukia alkani. kaip jie liks be mamos. 
Pagailo vilkui lapės, šis ir sako:
– na gerai, jei atspėsi mįslę, tada neėsiu. 
lapei sutikus, vilkas užduoda mįslę:
– na lape atspėk: „Pilna šikna žalių agurkų“ Kas? 
Ilgai galvoja lapė:ir valandą ir antrą. 
– na tikrai nežinau tokios mįslės. 
vilkas lapei:
– na jeigu zuikis nepizdavoja, tai „žirklės“

Categories
Apie gyvūnus

Pingvinai

Važiuoja fura veža pingvinus į zoologijos sodą. Po kiek laiko sugenda šaldymo įranga. Vairuotojas atidaro duris žiūri pingvinams karšta darosi, lauke temperatura plius 25. Galvoja ką daryti. Čia kaip tik mato atvažiuojantį naują rusąsu 600 mersu. Susistabdo ir sako:
– Klausyk tavo mašinoje kondicianerius geras nuvežk pingvinus i zoologijos sodą. 
Na rusas sutinka, pasikrauna ir išvažiuoja. Vairuotojas sedi krapštosi, tvarko furą, žiūri ta pati mašina važiuoja atgal. Pingvinai pro langus išlinde patenkinti, ledus valgo. 
Susistabdo rusą vairuotojas ir klausia:
– Tai ko nenuvežei pingvinų i zooparką? 
Rusas atsako:
– Tai buvom jau ir zooparke ir teatre, dabar į kiną važiuojam.

Categories
Apie gyvūnus

Zuikis su ežiuku rūkė žolę

Visą vasarą zuikis su ežiuku rūkė žolę. Atėjo rugsėjo 1 – oji, ežiukas eina į mokyklą. Mokykloje jam liepė namie parašyti rašinėlį, tema „Ką veikiau visą vasarą“. Ežiukas nueina pas zuikį ir skunžias:
– Ką daryt, juk visą vasarą žolę rūkiau, ką man rašyt dabar? 
– Tai tu vietoj to, kad „rūkei“, rašyk „skaičiau“. 
Ežiuko rašinėlis: „Atsikėliau anksti, paskaičiau, papusryčiavau, vėl paskaičiau, skaičiau iki pietų, sugalvojau eiti pas zuikį. Ėjau skaitydamas, nuėjau pas zuikį, paskaitėm abudu. Pavalgėm pietus, pradėjom skaityti, skaitėm iki vakaro, kol išėjom laukan. Einam mes su zuikiu mišku skaitydami, o staiga iš krūmų iššoka vilkas, visas apsiskaitęs ir dar pusę skaitinių knygos už ausies užsikišęs“. 

Categories
Apie gyvūnus

Du lokiai

Gili žiema… Oloje miega du lokiai (patinai). Staiga vienas prabudo ir nebegali užmigti. Pasivartė, pasivartė ir nusprendė ir antrą pažadinti. 
Antrasis atsikėlęs pradėjo keiktis :
„Oloche, vidužiemis, o mes nemiegame, ką dabar darysime??? „
Pirmasis: 
„Nu gal einam kokią meškutę padarome, kad žiema neprailgtų??? „
Antras:
„Asile tu gi visi miega!!! „
Pirmas:
“ O… o o gal mes dviese…??? „
Antras :
„Nuuuuu… Ech gerai, tik tu žiūrėk man, kad niekas nesužinotų… „
Ir kol jie smaginosi į olą igriuvo kiškis (lubos buvo kiek ištirpusios)
Kiškis:
„OOOOOOO!!! ką matau, nu chana jums chebra „

Ir išbėgo… Nu lokiai puolė vytis, juk kiškis toks plėpys… Kiškis mato, jog tuoj pasivys, tai rado ežere eketę ir įšoko…. Lokiai pribėgo įkišo ranką, pamakalavo ir ištraukė — žiūri bebras… 
„Ė bebras, kiškio nematei??? „
Bebras pažvelgė į juos smerkiančiu žvilgsniu ir atsakė:
“ Su pydarais nekalbu… „