Anekdotų kategorijos

Anekdotas

  • Važiuoja per SSRS traukinys. Staiga sustoja. Mašinistas pribėga prie pirmojo vagono ir rėkia: „Drauge Leninai, baltieji išardė bėgius! “. Leninas ramiai atsako: „Surask įrankius ir mes kartu sutaisysime bėgius“. Vėliau traukinys vėl sustoja, mašinistas praneša: „Drg. Stalinai, kontrrevoliucinės jėgos išardė bėgius“. Stalinas iš karto sureaguoja: „Aha, tarp mūsų yra išdavikų. Pusę keleivių sušaudyk, o kitai pusei išdalink kalinių uniformas ir liepk sutaisyti bėgius“. Traukinys važiuoja toliau, bet greitai išbalęs mašinistas turi pranešti: „Drg. Chruščiovai, mes toliau nenuvažiuosime - nėra bėgių“. - „Nieko baisaus, paimk bėgius iš traukinio galo, patiesk į priekį ir važiuojam toliau“. Netrukus ir vėl tas pats. „Drg. Brežnevai, antisovietiniai elementai išardė bėgius“. - „Kaip apmaudu. Užtrauk užuolaidas ir retkarčiais truktelėk traukinį - visi galvos, kad mes važiuojame“. Dar kartą pamato, kad nėra bėgių, bet mašinistas nespėja pranešti, o jau mato Gorbačiovą kalbantį miniai: „Mes neturime daugiau bėgių. Reikia pagaminti naujus, kad važiuotume toliau“.

    Anekdotas - Važiuoja per SSRS traukinys. Staig..

Vardas:

El.paštas:

Komentarai:

Anekdoto komentarai

Steffie 2017-05-16 07:52:33

Way to use the internet to help people solve prmelbos!

Tripti 2012-08-22 08:09:22

Gerbiami oponentai:) Paklabėjote kaip muiakli. Lygina su JAV serialais. Ar turite sveiko proto? Kodėl nelyginat LT serialo biudžeto ir JAV serialo, pvz., \"Kalėjimo bėgliai\"? BIuždetas skiraisi 1000 kartų. Na bet ačiū Dievui, kad dar nelyginan kokių \"Žvaigždžių karų\" trilogijos su \"Garbės kuopa\", kaip argumentą pasitelkdami teiginį. kad \"Žvaigždžių karuose\" žymiai daugiau spec.efektų, nei \"Garbės kuopoje\" ) Visiškai nesusigaudote realijose. O kad tas ar kitas serialas yra šūdas tiek pasakyti, daug išimties nereikia, pilnas \"Delfis\" tokių komentarų.

Taisyti anekdotą

« Daugiau anekdotų »