Anekdotų kategorijos

Anekdotas

Vardas:

El.paštas:

Komentarai:

Anekdoto komentarai

Elena 2012-06-08 11:46:19

Jag ff6rmodar att anledningen till att dina morff6re4ldrar inte ville bere4tta ne5got ff6r dig, var att de ville bpasera dig de bekymmer och ele4nde de upplevt under sin ungdom.De ville inte att du skulle fe5 din ungdom spoilerad. Som ung me4nniska kan man inte be4ra all ve4rldens ele4nde pe5 sina axlar.Hade du i din ungdom vetat det du vet idag, se5 hade du inte varit den person du e4r idag.Jag hoppas innerligen att den tragik dina morff6re4ldrar upplevde inte upprepas igen.Suck, vi me4nniskor verkar dock ha en ff6rme5ga att glf6mma fort, och upprepa ve5ra misstag.

Denver 2011-09-09 01:11:08

I really apprceaite free, succinct, reliable data like this.

Taisyti anekdotą

« Daugiau anekdotų »