Anekdotų kategorijos

Anekdotas


  • "Dėkojame Jums už tai, kad Jūs nusipirkote karinį firmos XXX lėktuvą! Tam, kad apsaugotume Jūsų naują pirkinį, prašome skirti keletą minučių, mūsų on - line registacijos kortelei užpildyti. Jums nebūtina atsakinėti į statistikos klausimus, bet ši informacija gali mums padėti naujos produkcijos gaminimo procese, siekiant, kad nauja produkcija atitiktų Jūsų reikalavimus ir pageidavimus. 1. Jūsų duomenys? Jūs: [] Misteris [] Leitenantas [] Pilietis [] Missis [] Generolas [] Fiureris [] Miss [] Draugas [] Duce [] Informacija užslaptinta [] Sadamas Huseinas Vardas:....... Pavardė:...... Slaptažodis (maximum 8 simboliai):......... 2. Kokį mūsų gaminamą lėktuvo modelį jūs nusipirkote? [ ] F - 14 Tomcat [ ] F - 15 Eagle [ ] F - 16 Falcon [ ] F - 117A Nighthawk [ ] Informacija užslaptinta 3. Pirkimo data (Metai/Mėnuo/Diena):......... 4. Serijos numeris (parašytas ant pirmojo piloto įrankių dėžės):............ 5. Kur ir kaip buvo nupirktas šis gaminys? [] Gautas kaip dovana/ kaip valstybinės pagalbos paketas [] Pagal katalogą / oficialaus dilerio demonstracijų salėje [] Pas nelegalų ginklų prekeivį [] Užsakytas paštu [] Nukainuotų prekių parduotuvėje [] Tai buvo nemokamas priedas prie kito pirkinio [] Per armijos ginklų likučių išpardavimą [] Informacija užslaptinta 6. Kaip Jūs sužinojote apie XXX modelį, kurį nusipirkote? [] Išgirdau triukšmą virš galvos, pažiūrėjau į viršų [] Pamačiau parduotuvės vitrinoje [] Šnipinėjimas [] Draugų/ giminaičių/ partnerių rekomendacijos [] Buvau atakuotas vienu iš modelio egzempliorių 7. Prašome, išskirkite 3 (tris) pagrindinius faktorius, kurie pastūmėjo Jus šiam pirkiniui: [] Stilius/ kaip atrodo [] Greitis /manevringumas [] Kaina /privalumai [] Kyšis [] Pardavėjo rekomendacijos [] Firmos XXX rekomendacijos [] Labai sunkūs prisiminimai apie susidūrimą su šiuo modeliu karo metu 8. Prašome, pažymėkite regionus, kur Jūs ruošiatės išbandyti Jūsų naują pirkinį: [] Šiaurės Amerika [] Irakas [] Centrinė / Pietų Amerika [] Iranas [] Visame pasaulyje [] Irakas [] Artimieji rytai (ne Irakas) [] Iranas [] Afrika [] Irakas [] Azija/ tolimieji rytai [] Iranas [] Kitos trečiojo pasaulio šalys [] Irakas [] Informacija užslaptinta [] Irakas 9. Prašome pažymėti prekes, kurias Jūs jau turite arba ruošiatės greitai įsigyti: [] Spalvotas televizorius [] Vaizdo grotuvas [] Tarpkontinentinės balistinės raketos [] Palydovas - kileris [] CD - grotuvas [] Lazerinė patranka [] Virtuvės kombainas [] Mobilus zenitinis kompleksas [] Personalinis kompiuteris [] Termobranduolinis ginklas 10. Kaip Jūs galėtumėte charakterizuoti save arba Jūsų atstovaujamą organizaciją? (pažymėkite visus tinkamus atsakymus) [] Komunistai/ socialistai [] Teroristai [] Idiotai [] Neutrali šalis [] Demokratai [] Diktatoriai [] Korumpuota vyriausybė 11. Kiap Jūs apmokėjote lėktuvo pirkimą? [] Padarydami biudžeto deficitą [] Grynais [] Lagaminais su kokainu [] Pinigais, gautais už naftą [] Politinėmis aukomis [] Personaliniu čekiu [] Kreditine kortele [] Išpirka už įkaitus [] Keleiviniais čekiais 12. Jūsų profesinė veikla? [] Namų šeimininkė [] Pardavimai /marketingas [] Revoliucionierius [] Kulto fanatikas [] Samdininkas [] Diktatorius [] Ekscentriškas multimilijonierius [] Pensininkas [] Apsaugos ministras [] Studentas /kursantas 13. Kad galėtume įsivaizduoti mūsų pirkėjų gyvenimo stilių, prašome nurodyti savo laisvalaikio praleidimo būdus, mėgstamiausius užsiėmimus: [] Golfas [] Serfingas, irklavimas [] Avialainerių pagrobimai [] Propaganda [] Žūklė [] Sodininkystė [] Vagystės ir prievarta [] Rankdarbiai [] Kontrabanda / prekyba juodojoje rinkoje [] Numizmatika / filatelija [] Sportinių varžybų žiūrėjimas per televizorių [] Vynų gamyba [] Tardymai su kankinimų panaudojimu [] Naminiai gyvunai [] Šnipinejimas ir žvalgyba [] Drabužių dizainas [] Pasieniniai konfliktai Dėkojame už mūsų anketos užpildymą ir Jūsų sugaištą laiką! Išreikšdami savo pagarbą užregistruosime Jus loterijoje, kurioje pagrindinis prizas yra bombardiravimo lėktuvas F - 117A paskutinio modelio! Taip pat Jūs galėsite paštu gauti informaciją apie mūsų naują produkciją. Jei Jūs turite kokių nors pastabų ir pageidavimų, galite rašyti mums adresu... "

    Anekdotas - "Dėkojame Jums už tai, kad Jūs n..

Vardas:

El.paštas:

Komentarai:

Anekdoto komentarai

Chantre 2014-10-12 16:06:45

Thanks for the link. It\'s pretty horiifyrng considering they probably started wearing them in their early teens before they were completely grown. Glad to be of an age where comfort is paramount

Wednesday 2012-06-09 03:57:49

Never would have thunk I would find this so idnipsensbale.

Kelenna 2011-09-09 10:34:46

Begun, the great internet edcauiton has.

Taisyti anekdotą

« Daugiau anekdotų »