Anekdotų kategorijos

Anekdotas

 • Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną... Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia:
  - Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės...
  - Kokios?
  - Žinote... Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina... Jūs pajuntate kažką... Suprantate, apie ką aš kalbu?
  - Taip...
  Studentas greitai pataiso piešinį ir atsisuka į profesorių. Tas pažiūri į pataisymus ir taria:
  - Na, kai aš buvau jaunas ir eidavau pasivaikščioti su mergina, aš pajusdavau meilę širdyje...

  Anekdotas - Anatomijos egzaminas. Studentas pie..

Vardas:

El.paštas:

Komentarai:

Anekdoto komentarai

Star 2013-02-05 18:52:52

I\'m shocked that I found this info so easliy.

Tess 2013-02-05 18:52:52

What I find so interesting is you could never find this anwyhree else.

Veri 2012-02-26 19:20:04

Alakazaam-information found, problem solved, thknas!

Suzyn 2011-09-09 15:01:51

That\'s way more clever than I was exepicntg. Thanks!

Taisyti anekdotą

« Daugiau anekdotų »