Anekdotų kategorijos

Ilgi anekdotai

 • Puslapiai: 1 ... 120 121 122 123 124 125

 • Testas: Tarkime, vyksta rinkimai į prezidento postą. Kurį iš kandidatų jūs pasirinktumėte?

  Kandidatas nr. 1:
  Turimi pakankamai patikimi įrodymai dėl ryšių su nusikaltėliais, pusiau legaliais finansuotojais. Invalidas, negali vaikščioti. Turėjo dvi meilužes. Užkietėjęs rūkorius, sunaudojantis kelis pakelius stiprių cigarečių per dieną. Išgeria vidutiniškai pusantro litro martinio per dieną.

  Kandidatas nr. 2:
  Du kartus buvo atleistas iš tarnybos už neatsakingumą. Turi įprotį miegoti iki vidurdienio ar dar ilgiau. Rūko cigarus. Besimokydamas, naudojo narkotikus - marichuaną, kokainą. Kiekvieną vakarą išgeria butelį konjako.

  Kandidatas nr. 3:
  Turi karinių apdovanojimų už narsą ir didvyrišką elgesį mūšio lauke. Vegetaras. Nerūko. Vienintelis alkoholinis gėrimas - alus, bet ir tas retai. Neturi visiškai jokių, net netiesioginių ryšių su mafija, buvusiais ar esamais nusikaltėliais, pinigų plovimu ar pan.. Buityje labai kuklus.

  Visi trys kandidatai - tai realios istorinės asmenybės, gyvenusios vienu metu. Kurį kandidatą jūs pasirinktumėte?

  Kandidatas nr. 1 - Franklinas Roosveltas, JAV prezidentas.
  Kandidatas nr. 2 - Winstonas Churchillis, Anglijos ministras pirmininkas.
  Kandidatas nr. 3 - Adolfas Hitleris, Vokietijos fiureris.

  Anekdotas - Testas: Tarkime, vyksta rinkimai į..

 • Eina Vytauto prospekto šaligatviu vienoje pusėje Lansbergis, o kitoje bobulka. Bobulka pažiūrėjo į Lansbergį ir iškelė vieną kumštį į viršų. Lansbergis irgi kumščiu pamojo. O bobulka nepėsčia buvo - ir antrą kumštį iškėlė. Lansbergis, kaip labai inteligentiškas tautietis tik pasukiojo pirštu prie smilkinio ir nuėjo.
  Grįžta Lansbergis namo ir pasakoja Gražinai - Žinai, sako, susitinku bobulka, o ta man rodo - į snukį gausi. Aš jai - pati gausi. Jinai - tu manęs nežinai, aš du kartus daugiau duosiu. Nu ką, galvoju, pasimaišė bobulytei, ir nuėjau.
  Grįžta bobulka namo ir pasakoja: žinot, susitikau Lansbergį, rodau - laikai valdžią. Tas man - laikau. Aš jam - laikyk stipriau. O jis - Tai kad proto neužtenka...

  Anekdotas - Eina Vytauto prospekto šaligatviu ..

 • Katalikų kunigas ir žydų rabinas numirė. Atsidūrė prie rojaus vartų ir paprašė švento Petro įleidžiami. O tas jiems ir sako:
  - Žinote, kad ir kaip stengėtės, gyvenote gana nuodėmingai. Todėl negaliu jūsų priimti į rojų. Teks jums už nuodėmes pasikankinti pragare. Tačiau, jei Šėtonas kada nors jus iš ten išleis, į rojų mielai jus abu priimsiu.
  Na, ką daryt, ir kunigas ir rabinas nukeliavo į pragarą. Po pusvalandžio kunigas sugįžo. Petras, nesitikėjęs, kad Šėtonas kada nors ką nors paleis, nustebo:
  - Kaip jus paleido? Negirdėtas dalykas, kad kas nors ištrūktų iš Šėtono nagų!!!
  Kunigas ėmė pasakoti:
  - Na, nukeliavome mes su rabinu į pragarą, o Šėtonas mums ir sako: "Žinot, ir taip čia visokių pilna, jei norit, galiu jus paleisti, jei sumokėsite po 100 litų... "
  - Keista, - nustebo Petras, - tai tu, reiškia, išsipirkai... O kur tada rabinas?
  - Na, kai aš išeidinėjau, jis jau buvo nusiderėjęs iki 60 litų...

  Anekdotas - Katalikų kunigas ir žydų rabinas..

 • Kartą vienas ūkininkas nusipirko brangų veislinį žirgą. Ir taip jau nutiko, kad po kelių savaičių tas apsirgo. Ūkininkas išsikvietė veterinarą, kuris, apžiūrėjęs, tarė:
  - Jūsų žirgas serga pavojinga virusine liga. Aš jam išrašysiu vaistų, bet jei per tris dienas jis nepasitaisys, teks jį nušauti, nes liga labai pavojinga, gali užkrėsti kitus jūsų arklius.
  Viską girdėjusi kiaulė nubėgo pas žirgą ir tarė jam:
  - Būtinai kelkis, pasistenk parodyti, kad sveiksti.
  Tačiau žirgas nereagavo. Praėjus trims dienoms, vėl atvažiavo veterinaras ir paklausė ūkininko, kaip laikosi jo žirgas. Tas tarė:
  - Blogai, nesikelia, serga.
  - Eime, pažiūrėsime. Jei tikrai nesitaiso, teks jį nušauti.
  Viską išgirdusi, kiaulė greit nuskuodė pas žirgą ir tarė jam:
  - Būk gerutis, pasistenk atsikelti, palakstyti, nors truputėlį, nes kitaip tave nušaus.
  Tai išgirdęs, žirgas atsikėlė ir išrisnojo į kiemą. Ūkininkas, pamatęs sveikstantį žirgą, nudžiugo:
  - O, jam šiandien jau geriau!!! Vaistai suveikė!!! Ta proga būtinai paskersime kiaulę!!!
  Pasakojimo moralė: nėra tokio gero darbo, kuris liktų nenubaustas.

  Anekdotas - Kartą vienas ūkininkas nusipirko ..

 • Chuliganai vėlai vakare susistabdo pagėrusį vyruką:
  - Ei, trauk pinigus, viską, ką turi kišenėse.
  Vyrukas įkiša ranką į kišenę ir išsitraukia pistoletą:
  - Gult!
  Chuliganai, greitai įvertinę situaciją, sugula. O vyrukas tęsia:
  - Gerai, o dabar plauksite paskui mane.
  Chuliganai pradeda šliaužti paskui svirduliuojantį vyruką, vaizduodami, kad plaukia... Taip prašliaužia keliasdešimt metrų ir gerokai nusibrozdina pilvus. Galų gale vienas iš chuliganų neiškenčia:
  - Ei, vyruk, klausyk...
  - Ką?
  - Neversk mūsų šliaužti, čia gi asfaltas!
  - Tylėk, nes nardyti priversiu!

  Anekdotas - Chuliganai vėlai vakare susistabdo..

 • Kalbasi du bendradarbiai.
  Vienas sako:
  - Mano žmona išvažiavo į kurortą, girdėjau, kad ir tu važiuoji į tą patį. Ar galėčiau tavęs kai ko paprašyti?
  - Nu, sakyk.
  - Buk geras, pažiūrėk, kaip ji ten elgsis ar nepradės paleistuvauti?
  - O ką man daryti, jei ką nors pamatysiu?
  - Na, jei pradės paleistuvauti, atsiųsk telegramą su tekstu - "Žmona mirė" - aš viską suprasiu.
  - Gerai, sako draugas ir sekančią dieną išvažiavo.
  Praėjo kelios dienos, lyg ir jokių naujienų. Bet vieną rytą į vyruko, kurio žmona kurorte, kabinetą pradėjo rinktis bendradarbiai, visi tokiais rūškanais veidais. Pagaliau vienas tarė:
  - Reiškiam tau nuoširdžiausią užuojautą - gavom telegramą, kad tavo žmona mirė.
  Vyrukas viską suprato, patylėjo ir toliau dirba.
  Bendradarbiai galvoja, kaip čia dabar yra, ko tas begėdis nevažiuoja parsivešti žmonos, nesirūpina laidotuvėmis?
  Pagaliau neiškentę parašė telegramą atgaliniu adresu su tekstu: "Kada laidosit? "
  Gauna draugas telegramą, ir šiaip galvoja ir taip. Ką gi tas durnius sugalvojo? Mes juk taip nesitarėm.
  Įpykęs ir nežinodamas, ką daryti, pasiuntė atgal tokią telegramą: "Kada laidosim nežinau, bet lavonas vis dar lankomas! ".

  Anekdotas - Kalbasi du bendradarbiai. Vienas s..

 • Bičas parsiveda paną namo.. pasidulkina jie.. paskui pana sako:
  - O galėtum dar kartelį...
  bičas sako :
  - Jokių problemų, 20 minučių mane už pimpalo abiem rankom palaikyk o aš pamiegosiu.
  na pana palaikė. Bičas pamiegojo. Po 20 minučių atsibudo. Vėl pasidulkino.
  Merga vėl sako:
  - O galėtum dar kartelį.
  Bičas:
  - Jokių problemų. Bet vėl turėsi abiem rankom už pimpalo palaikyt.
  Na vėl bičas pamiega. Pabunda pasidulkina. Merga vėl sako:
  - Gal dar kartą?
  Bičas:
  - Na jei reikia tai reikia. Bet turėsi už pimpalo palaikyt.
  - Niekaip nesuprantu kodėl tau to reikia? Čia tau ką potencijai padeda?
  - Ne paprasčiausiai aš tave pirmą kartą matau. Bijau, kad ko nors nenupyzdintum.

  Anekdotas - Bičas parsiveda paną namo.. pasid..

 • Pas dukterį ateina draugas mokytis biologijos. Nu eina jie abudu į kambarį į viršų. Merginos tėvai sėdi apačioje ir žiūri TV. Po kiek laiko mama sako tėvui:
  - Tu eik pažiūrėk ką jie ten taip tyliai daro?
  Tėvas žiūri pro rakto skylutę, paskui pareina pas mamą ir sako, kad viskas OK, mokosi ir pan.
  Po kitos valandos vėl motina tą patį:
  - Nu eik pažiūrėk, ką jie ten veikia.
  Grįžta tėvas, ir vėl tas pac, kad tvarkingai mokosi. Vėlai vakare draugas vis dar sėdi pas merginą. Mama sako tėvui:
  - Eik pažiūrėk ko jis ten taip ilgai sėdi, man baisu dėl Onutės.
  Tėvas eina, žiūri pro skylutę, žiūri......
  Ir įeina su dideliu triukšmu į kambarį ir tam vaikinukui į snukį, į snukį, rėkdamas:
  - Nieko nesakiau motinai kai bučiavai mano dukrą, nieko nesakiau, kai ją dulkinai, bet dabar mane sunervinai: bybį į užuolaidas valaisi?!

  Anekdotas - Pas dukterį ateina draugas mokytis..

 • Vienas vyrukas vakarais ilgai vedžiodavo savo šunį, o grįžusiam iš burnos "skaniai" kvepėjo. Pamatė tai žmona ir sako:
  - Tai ką, prisigėrei?
  - Ne ne nei lašelio negėriau?
  - Netikiu.
  - Gali tada šuns paklaust.
  Žmona klausia šuns:
  - Kiek jis šiandien bokalų gėrė alaus?
  Šuo:
  - Au, au!
  - Tai ką vadinasi du bokalus išgėrei.
  Po 2 dienų vyras grįžta dar "gražesnis".
  Žmona vėl klausia šuns:
  - Kiek jis šiandien bokalų alaus gėrė?
  - Au, au, au!
  - Aha, vadinasi tris.
  Dar po 2 dienų vyras jau keturiom lipa į savo aukštą. Žmona galvoja kažkas čia ne taip kad nuo alaus šitaip ir vėl šuns klausia:
  - Tai kiek jis šiandien bokalų išgėrė?
  - Au, au!
  - O degtinės?
  - Aūūūūūūūūūūūūūūūūūūū!!!

  Anekdotas - Vienas vyrukas vakarais ilgai vedž..

 • Eina per dykuma trys kareiviai: vienas lietuvis, vienas rusas ir vienas vokiets. Pasiklydę jau aštuonios dienos, karšta, pavargė... Ir staiga suting Osama bin Ladeną. Vargšai kareiviai išsigando, bet bin Ladenas norėdamas pasirodyti geraširdis (žinia, gal Amerika jam atleis už tuos lėktuvus) sako jiems:
  - Leidžiu pasirinkti po viena daiktą. Tada aš ka nors jums liepsiu, ir jūs turėsite įvygdyti. Jei ne - *bin Ladenas perbraukia pirštu per kaklą* - Aišku?!
  Lituvis pasieme puodeli, rusas puodą, o vokietis pripučiamą valti. Bin Ladeno pavaldiniai pripila košes į kareivių psirinktus daiktus, ir jie turi ją išvalgyti. Lituvis - be problemų, rusas - irgi neblogai, vokietis - vos vos. Tada bin Ladenas vėl liepia pasiimti po daiktą (jei kareiviams pavyks - juos paleis). Lietuvis - skiautę tualetinio popieriaius, rusas - kaktusą, o vokietis kaip renkas taip renkasi - ir neateina. Osama sako:
  - Ai, tiek to, nelaukiam vokiečio, gal ateis, o jei ne - paskui aš ji nužudysiu, - ir liepia susikišti ką išsirinko į šik*ą. Lietuvis - vel gi be problemų, o rusas ir - ir verkia ir juokiasi, ir verkia ir juokiasi. Bin Ladenas klausia
  - Ko tu verki?
  - Tai kad skauda...
  - O ko juokiesi?
  - Vokietis tanką atsivaro...

  Anekdotas - Eina per dykuma trys kareiviai: vie..

 • Susitinka keturi draugeliai bare. Vienas išeina į WC. Tarp likusiųjų užsimezga pokalbis.
  Pirmas pasakoja.
  - Jau maniau, kad iš mano sūnaus nieko nebus. Prieš penkerius metus įsdarbino vienoje padėvėtų mašinų firmoje mašinas plauti. Bet greit pradėjo kopti karjeros laiptais, netgi pats įsigijo ne vieną tokią firmą. Dabar pinigu turi tiek, kad savo geriausiam draugui gimtadienio proga padovanojo naują Mercedes.
  Kitas nenusileidžia:
  - Maniškis irgi pradėjo nuo 0 - biržoje buvo tik pasiuntinukas, bet jau po penkerių metų tapo brokeriu, o dar po kiek laiko tiek "prasikalė", kad neturi kur pinigų dėti. Neseniai savo geriausiam draugui gimtadienio proga padovanojo 1 milijoną akcijomis.
  Trečias pasakoja:
  - Mano sūnus prieš 10 metų pradėjo dirbti valytoju nekilnojamojo turto kompanijoje. Greit jį paaukštino - padarė agentu, o vėliau ir direktoriumi. Dabar jis turi apie 10 savo agentūrų ir pinigų be proto. Neseniai savo geriausiam draugui padovanojo namą gimtadienio proga.
  Grįžta iš WC ketvirtasis. Jam bendrais bruožais papasakoja, apie ką ėjo kalba. Šis atsidūsta:
  - Gėda ir prisipažinti, bet mano sūnus yra didžiausias mano gyvenimo nusivylimas. Kaip prieš penkiolika metų pradėjo dirbti kirpėju, taip ir dirba iki šiol. Neseniai sužinojau, kad jis dar yra ir gėjus. Be to, turi net keletą meilužių. Bet yra ir šviesių šio reikalo pusių. Pavyzdžiui, neseniai jo gimtadienio proga vienas jo meilė padovanojo jam naują Mercedes, kitas 1 milijoną akcijomis, o trečias naują namą.

  Anekdotas - Susitinka keturi draugeliai bare. V..


 • Susiginčijo povandeninio laivo šturmanas su mechaniku pas ką darbas sunkesnis. Kad išsiaiškintų, nusprendė vienai nakčiai susikeisti vietomis.
  Stovi šturmanas mechaniko vietoj, varikliai kaukia, tas keikiasi. Staiga įbėga junga ir raportuoja: Tamsta leitenante, dešinio borto variklio apačia kaista, ką daryti?
  - Apsukas padidink.
  - Negalima, variklis į orą išlėks.
  Na ką, eina pas šturmaną pasiklausti ką daryti. Užlipa jie į viršų, o ten buvęs mechanikas koją ant kojos susikėlęs snūduriuoja, viena akim į pultą žiūri.
  - Tamsta leitenante, dešinio borto variklio apačia kaista, ką daryti?
  - Ką aš žinau, man tai kas - antra valanda sausuma plaukiam.

  Anekdotas - Susiginčijo povandeninio laivo št..

 • Išmetė vyrą iš darbo. Eina jis namo piktas piktas ir galvoja: "Nu jau kad duosiu žmonai velnių, tai duosiu, viską išliesiu, tik rasiu prie ko prisikabinti, ir atrašysiu už viską! Va pavyzdžiui, jei mano šlepetės nestovės prie durų tiesiai vienoje linijoje, idealiai tiesiai, tai aš jai
  parodysiu, oi bus! "
  Grįžta, žmona atidaro duris. Žiūri vyras - nugi šlepetės stovi tiesiai viena prie kitos, idealiai, nėra kaip prikibti.
  "Nu, velnias, nepavyko, - galvoja. - na gerai, dabar jei nebus man ko skaniai pavalgyti, tada jau pakelsiu tokį skandalą, kad bus linksma"
  Įeina į virtuvę, o ten - ir salotų priruošta, ir kotletų pridaryta, ir pyragas iškeptas, žodžiu, valgyti pilną - nėra ką sakyti. Žmona stovi prie durų pagal komandą "ramiai". Vyras jai:
  - Išjunk šviesą!
  Ta tik "čik" tuoj - išjungė.
  - Įjunk!
  "Čik" - įjungė.
  - Išjunk!
  "Čik"
  - Įjunk!
  "Čik"
  Vyras:
  - Tu čia bjaurybe kam signalus siunti?!!!

  Anekdotas - Išmetė vyrą iš darbo. Eina jis ..

 • Įsiutęs tėvas ryte praneša sūnums:
  - Kažkoks pydaras nukniaukė mūsų karvę!
  Vyriausias sūnus:
  - Jei pydaras, vadinasi, žemo ūgio.
  Vidurinysis:
  - Jei žemo ūgio, reiškia, iš Kalabybiškių.
  Jauniausias:
  - Vadinasi, tai Gustas.
  Nuėjo visa govėda pas Gustą, ataudė, o anas neprisipažįsta. Dar kartelį dėl profilaktikos - - visvien "nevogiau". Nutempė pas teisėją, viską papasakojo.
  Teisėjas:
  - Nu, logika geležinė, bet tai ne įrodymas. Pavyzdžiui, kas čia pas mane dėžutėje?
  Tėvas:
  - Dėžutė kvadratinė.
  Vyriausias sūnus:
  - Vadinasi, joje kažkas apvalaus.
  Vidurinysis:
  - Jei apvalus, reiškia, oranžinis.
  Jauniausias:
  - Vadinasi, apelsinas.
  Teisėjas lėtai užmeta akį į dėžutę, atsidūsta ir sako:
  - Ką gi, Gustai, teks atiduoti karvę.

  Anekdotas - Įsiutęs tėvas ryte praneša sūn..

 • Puslapiai: 1 ... 120 121 122 123 124 125