Anekdotų kategorijos

Ilgi anekdotai

 • Puslapiai: 1 ... 120 121 122 123 124 125

 • Ateina bobutė į ginklų parduotuvę.
  - Ar turit Kalašnikovo automatų?
  Pardavėjas atsako:
  - Ne, bobut, gaila, bet neturim.
  - O revolverių gerų turit?
  - Turim, bobut, va prašom.
  Padeda pardavėjas jai visą krūvą revolverių. Bobutė varto, čiupinėja, galvoja, po to išsirenka patį didžiausią ir sako:
  - Na, šitas turbūt tiks. Parodyk, vaikeli, kaip jį užtaisyti.
  Pardavėjas užtaiso revolverį. Bobutė vėl varto, čiupinėja. Pardavėjas neiškentęs klausia:
  - Bobut, o kam tau tas revolveris?
  - Žinai, vaikeli, tokie laikai, aplink tiek prievartautojų...
  - Bobut, na kas gi tave prievartaus? - pradeda juoktis pardavėjas.
  O bobutė tik bakst jam užtaisytu revolveriu į krūtinę:
  - O kur tu dingsi, vaikeli? ...

  Anekdotas - Ateina bobutė į ginklų parduotuv..

 • Atrieda novarusas su 600 - uoju prie shviesoforo ir sustoja. Shalia pririeda diedukas su makliarka. Kisha savo galva i vidu ir rekia :
  - A girdi, chia pas tave odiniai apmushalai?
  Rusas:
  - Aik ish chia diedai!
  Diedas lenda dar giliau:
  - A girdi, chia pas tave langai automatiniai?
  Rusas:
  - Aik ish chia diedai!
  Diedas dar giliau:
  - Klausyk, ir liukas automatinis?
  Staiga uzhsidega zhalia, novarusas ant gazo ir nuruko. Po 2 sek. senis pro shali zzzzz.... Novarusas 150 spaudzhia, Lenkdamas seni:
  - Zhinosi diedai!
  Diedas po 5 sek. pro shali zzzz...... Novarusas susistabdo seni ir klausia:
  - Kas chia pas tave per makliarka?
  - Makliarka tai kaip makliarka, bet tu mano shleikas nuo veidrodelio atkabink...

  Anekdotas - Atrieda novarusas su 600-uoju prie ..

 • Guli vienas šalia kito dešimt velykinių kiaušinių. Vienas, kraštinis, sako kitam:
  - Ei, pažiūrėk, koks hiparikas kitam krašte sėdi! Tikras lochas!
  Antrasis pažiūri, pasisuka į kitą savo kaimyną ir sako jam:
  - Ei, žiūrėk, koks ilgaplaukis hipis ten sėdi, lochas toks, snukis plytos prašosi!
  Tas žvilgteli ir pasisuka į kitą kaimyną:
  - Ei, žiūrėk, koks debilas ten sėdi, tame krašte! Taip ir prašosi per dantis!
  ... ir taip toliau, kol galų gale kalbos pasiekia kitą kraštą:
  - Ei, pažiūrėk, koks ožys šalia tavęs sėdi, kodėl tu jam neduodi į snukį?
  - Durniai jūs, kaimiečiai, čia gi ne kiaušinis, o kivis!

  Anekdotas - Guli vienas šalia kito dešimt vel..

 • Atvažiavo čiukčia į Maskvą. Žino tik vieną rusišką frazę - "Kak dela? ". Važinėja autobusu, Žvalgosi. Įlipa kontrolė. Sako čiukčiai:
  - Duokit savo talonėlį.
  Čiukčia:
  - Kak dela?
  Kontrolė pabando dar kažką šnekėtis, o čiukčia vis tą patį... Nu, išlaipino, tiksliau, išspyrė lauk vargšelį čiukčią, ir nuvažiavo. Įlipo čiukčia į kitą autobusą, toliau važinėjasi... Ir vėl kontrolė - reikalauja talonėlio, o čiukčia jiems vis "Kak dela? ", "Kak dela? ". Ir vėl išspyrė. Susinervino čiukčia, kad jam susikalbėti neišeina. Vėl įlipo į autobusą, važiuoja. Mato negras šalimais stovi. Čiukčia galvoja - "Tas negras matyt iš Afrikos. Turbūt jam irgi čia nemiela gyventi. Reik su juo pakalbėti - gal atrasiu draugą... ". Pasisuka į negrą, ir sako:
  - Kak dela?
  O negras jam sako:
  - Potomu, čto.

  Anekdotas - Atvažiavo čiukčia į Maskvą. Ž..

 • Trys draugės kalbasi intymiomis temomis. Viena sako:
  - Vakar paėmiau savo vyrą už... tai net ranką atitraukiau - toks šaltas buvo.
  - Ko stebiesi? Ir manojo kaip numirėlio - patvirtino antroji.
  Trečioji tyli.
  - O tavojo koks? - klausia draugės.
  - Nežinau, dar nesu jo į ranką ėmusi...
  - Na tu duodi! Šiandien paimk, o ryt mums viską papasakosi.
  Rytojaus dieną trečioji ateina su pamušta akimi.
  - Kas atsitiko? - klausia draugės.
  - Kas, kas! Kvaila buvau - jūsų paklausiau... paėmiau aš jį ranka, o jis toks
  karštas! "O, koks karštas! " - sušukau.
  - Nu tai kas, ko tu stebiesi? - paklausė vyras.
  - O kitų tai šalti...

  Anekdotas - Trys draugės kalbasi intymiomis te..

 • Paryčiais grįžta įkaušęs vyrukas namo. Žmona pasitinka ir sako:
  - Nu? Tai kur tu, bjaurybe, buvai?!
  - Nu... Supranti, žmona, kaip buvo: nuėjom su vyrais pažiūrėt futbolo... Supranti?
  Žmona sako:
  - Taip, mano supermene...
  - Nu... Paskui nuėjoom į alaus barą alaus išgerti... Supranti?
  - Taip, mano supermene...
  Vyras tęsia:
  - Nu o iš baro užsukom pas Jeronimą... Supranti?
  - Taip, mano supermene...
  - Nu o pas Jeronimą dar kortom sumetėm, dar alaus truputį išgėrėm...
  - Taip, mano supermene...
  - Klausyk, o ko tu šie vis "supermene", kas čia dabar aš tau per "supermenas"?
  Žmona:
  - Tai kad tik supermenai triusikus ant kelnių dedasi...

  Anekdotas - Paryčiais grįžta įkaušęs vyru..

 • Chronius ryte, visas pachmielingas, atsibunda, nueina į tualetą ir ima sysiuoti. Staiga užuodžia pažįstamą kvapą. Pauosto - ir tikrai, kvepia degtine. Atsargiai pasiusioja į stiklinę, paragauja - tikrai degtinė! Susikviečia savo draugus, pademonstruoja. Tie atsargiai pauosto - kvepia degtine, paragauja - tikra degtinė. Na, ir, žinoma, visi prisigeria. Kitą rytą draugai atsibunda, kamuojami pachmielo, eina pas savo degtinę gaminantį draugelį ir sako:
  - Davai, geriam vėl!
  - Ėėėė, chebra, - sako tas, - argi jūs nesuprantate, kad tai, kas buvo vakar - tai tik prezentacija, o nuo šiandien turėsite mokėti, ir, be to, gerti tiesiai iš butelio!

  Anekdotas - Chronius ryte, visas pachmielingas,..


 • PASAKOSE:
  Olandiškose pasakose gėris visada pabaigoje surūko blogį.
  Indiškose pasakose gėris pabaigoje eina dainuoti ir šokti su blogiu.
  Amerikietiškose pasakose gėris pabaigoje visada sumuša blogį dešiniąja Čako Noriso koja.
  Afrikietiškose pasakose blogis visada baltas.
  Baltarusiškose pasakose Lukašenka visada nugali blogį.
  Estiškose pasakose blogis suspėja pasenti ir numirti, kol gėris susiruošia jį nugalėti..
  Žydiškose pasakose gėris visada parduoda blogį.
  Švediškose pasakose galų gale gėris ir blogis pradeda kartu gyventi.
  Krikščioniškose pasakose gėris pabaigoje visuomet duos progą pasitaisyti blogiui.
  Itališkose pasakose gėris galų gale sužinos, kad blogis - jo motina.
  Meksikietiškose pasakose gėris tūkstantyje serijų pletkina su blogiu, kol galų gale jam grįžta atmintis.
  Čigoniškose pasakose gėris visuomet nukniaukia blogį, o blogio iš tikro nėra.
  Bermudų pasakose blogis pats kažkur pradingsta.
  X - failuose gėris ir blogis slypi kažkur anapus...
  Lietuviškose pasakose gėris su blogiu pasiima alaus ir eina kartu žiūrėti kaip dega kaimynų namas.
  Rusiškose pasakose durnius visada laimi... bet nei jis geras, nei jis blogas, girtas ir tiek.

  Anekdotas - PASAKOSE: Olandiškose pasakose g─..


 • Po Vilniaus savivaldybėje įvykusių mero rinkimų R. Paksas ir L. Paksienė švenčia savo 35 metų vestuvių sukakties jubiliejų.
  Paksas klausia:
  - Brangioji, pabūkime šiandien vienas kitam atviri: ar esi mane bent kartą išdavusi?
  Žmona:
  - Deja, taip, Rolandėli.
  Paksas:
  - Tai čia vieną ar daugiau kartų?
  Žmona:
  - Oi, tiktai tris...
  Paksas:
  - Ačiū tau, Laimute, už atvirumą. Galbūt pasakysi, kada tai buvo?
  Žmona:
  - Pameni, kai Borisovas nenorėjo finansuoti tavo prezidentinės kampanijos, o po to - ėmė ir finansavo?
  Paksas (susikrimtęs):
  - Na, pamenu... O antrą?
  Žmona:
  - Pameni, kai prezidento krizės metu tau reikėjo Rusijos kontržvalgyvos paramos, Igoris Mintusovas iš pradžių nesutiko konsultuoti, o po to - ėmė ir sutiko?
  Paksas (drąsiau):
  - Na, čia buvo iš reikalo. Ačiū. O dar?
  Žmona:
  - O ar pameni, kaip prieš Vilniaus mero rinkimus tau trūko 6 lenkų, 4 socdemų ir 9 zuokininkų balsų?

  Anekdotas - Po Vilniaus savivaldybėje įvykusi..

 • Katalikų kunigas ir žydų rabinas numirė. Atsidūrė prie rojaus vartų ir paprašė švento Petro įleidžiami. O tas jiems ir sako:
  - Žinote, kad ir kaip stengėtės, gyvenote gana nuodėmingai. Todėl negaliu jūsų priimti į rojų. Teks jums už nuodėmes pasikankinti pragare. Tačiau, jei Šėtonas kada nors jus iš ten išleis, į rojų mielai jus abu priimsiu.
  Na, ką daryt, ir kunigas ir rabinas nukeliavo į pragarą. Po pusvalandžio kunigas sugįžo. Petras, nesitikėjęs, kad Šėtonas kada nors ką nors paleis, nustebo:
  - Kaip jus paleido? Negirdėtas dalykas, kad kas nors ištrūktų iš Šėtono nagų!!!
  Kunigas ėmė pasakoti:
  - Na, nukeliavome mes su rabinu į pragarą, o Šėtonas mums ir sako: "Žinot, ir taip čia visokių pilna, jei norit, galiu jus paleisti, jei sumokėsite po 100 litų... "
  - Keista, - nustebo Petras, - tai tu, reiškia, išsipirkai... O kur tada rabinas?
  - Na, kai aš išeidinėjau, jis jau buvo nusiderėjęs iki 60 litų...

  Anekdotas - Katalikų kunigas ir žydų rabinas..

 • Australas sėdi kavinėje, geria kavą, valgo bulkutę su uogiene. Įeina į kavinę bekramtydamas gumą amerikietis turistas, atsisėda prie australo ir užkalbina:
  - Ar jūs australai suvalgote visą riekelę duonos?
  - Žinoma! - australas atsako.
  Amerikietis šypsodamasis, išpučia burbulą su guma ir sako:
  - Mes tai ne. Amerikoje valgome tiktai minkštą duonos dalį, o plutas surenkame, siunčiame į fabriką, ten sumala, iš jų daro bulkutes, kurias eksportuojame į Australiją. O gal valgote uogienę su duona?
  - Taip, - sako truputi užpykęs australas.
  - O mes ne. Valgome tiktai šviežius vaisius. Sėklas, lupynas ir liekanas surenkame, siunčiame į fabriką, ten sumala, iš jų daro uogienę, kurią eksportuojame į Australiją.
  Susinervinęs australas tada užklausia amerikiečio:
  - Ar jūs darote sex Amerikoje?
  Amerikietis pasišypsojęs sako:
  - Žinoma, kad darome.
  Australas prisiartino prie turisto ir tyliai klausia:
  - O ką jūs darote su panaudotais prezervatyvais?
  - Išmetame! , - atsako amerikonas.
  Tada australas truputi nusišypsojo.
  - Mes tai ne. Australijoj surenkame visus sunaudotus, siunčiame į fabriką, ten sumala, ir iš jų daro kramtomą gumą kurią eksportuojame į Ameriką!

  Anekdotas - Australas sėdi kavinėje, geria ka..

 • Pratęsiant DARWIN AWARDS temą.
  Kartą (tik neatsimenu kur) medkirčiai gėrė. Bet ne šiaip sau gėrė, o tikrai GĖRĖ. Medkirčiai dažniausiai tokie dideli - i žmonės. Raumenų kalnai. Ir dirba su tokiomis družbomis. Taigi, gėrė jie, gėrė, ir pagaliau pribrendo reikalas pasirodyt prieš kitus. Tai vienas griebė družbą ir su šūksniu "Ar matėt šitai!!! ", nusipjovė gabalą pėdos. Nu šakės! Visi sėdėjo pritrenkti, sveikino tą bičą, bandė tvarstyt ir t. t. Tai kitam bičui sukilo pavydo jausmas, ir jis, griebęs tą pačią družbą, su šūksniu "O jūs pažiūrėkit į tai!!! ", nusipjovė galvą. Visiškai.
  Artimieji gavo Darvino premija.

  Anekdotas - Pratęsiant DARWIN AWARDS temą. K..

 • Atėjo žmogus pas cirko direktorių ir prašosi priimamas į darbą. Direktorius klausia:
  - O ką jūs mokate?
  - Na, aš užlipu į cirko kupolo viršų ir krentu žemyn. Plika galva trenkiuosi į pastatytą priekalą, pašoku, pasakau "Ale hop" ir išbėgu.
  Priėmė jį be jokių bandymų. Pirmas spektaklis. Būgnams mušant žmogelis užlipa į kupolo viršų, krenta žemyn, plika galva trenkiasi į priekalą, pašoka, pasako "Ale hop" ir išbėga. Publika šaukia "bis!!! ", "pakartot!!! ". Direktorius ieško jo ir niekur neranda. Pagaliau, kažur kampe suradęs, liepia eiti pakartoti numerį. O tas akrobatas pareiškia:
  - Ne, daugiau nešoksiu. Pirmą kartą šokau, negalvojau, kad taip skaudės...

  Anekdotas - Atėjo žmogus pas cirko direktori┼..

 • Pardavė apaštalai Jėzų romėnams, sėdi babkes skaičiuoja. Kažkaip visiem nesmagu pasidarė staiga, bičas normalus buvo, bet aišku pinigai nekvepia. Sugalvojo chebra ką nors gero padaryt jam prieš galą. Čia Petras susisgribo, kad mirs Jėzus nekaltas, kažkaip negerai čia... Susimetė visi po auksinį ir nulėkė kekšės ieškot. Visą Jeruzalę perkniso - vienos užimtos, antros sifilitikės, trečios brangios. Rado šiaip ne taip vieną laisvą, o ir ta pati serga mėnesinėm.
  "Ai xuinia" - pagalvojo - "Per subinę ar burną pavarys"
  Nutempė mergą pas Jėzų į palapinę, įgrūdo, atsisėdo šalimais, kortom lošia, įspūdžių laukia. Praeina penkios minutės - išlekia merga klykdama ir raudodama. Apaštalai įpuola į palapinę:
  - Jėzau, kas čia buvo bli@?
  - Nieko nebuvo, atėjo mergina, kojas praskėtė - o ten žaizda baisinga. Uždėjau ranką ir žaizda užgijo.

  Anekdotas - Pardavė apaštalai Jėzų romėnam..

 • Puslapiai: 1 ... 120 121 122 123 124 125