Anekdotų kategorijos

Anekdotai apie policininkus

 • Puslapiai: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 52

 • Lietuvos Respublikos Nupušimo reikalų ministerija.
  I - masis posėdis.
  Nutarimas nr. 1
  Nustatyti, kad bus įkurta Gimtosios kalbos komisija, kuri aiškins lietuviams, kaip šnekėti lietuviškai, ir kad šios komisijos darbuotojai bus vadinami kalbininkais.
  Nutarimas nr. 2
  Nustatyti, kad bus įkurta Tėvynes nagų komisija, kuri aiškins LR piliečiams, kaip taisyklingai lietuviškai kirpti nagus. Taip pat nustatyti, kad šios komisijos nutartis nr. 1, įsigaliojanti nuo šios komisijos įkurimo dienos, yra kaip toliau pateikiama:
  Lietuvos Respublikos piliečiai nuo šiol privalo kirpitis nagus kas dvi dienos, pradedant nuo šiandien. Nagai turi būti nukerpami ties 0, 781543 mm. Nagai turi būti kerpami tik Utenos Žirklių Cecho pagamintomis žirklėmis. Moterims nėra leidžiama nagų lygintis dildėmis, nes šis instrumentas buvo išrastas ne lietuviakalbio asmens. Nagų kirpimas(is)/ trumpinimas(is) bet kokiais ne Lietuvos piliečių išrastais nagų kirpimo/ trumpinimo prietaisais yra griežtai draudžiamas. Išskirtine tvarka, Lietuvos Respublikoje legaliai gyvenantiems nuolatiniams arba laikiniems gyventojams yra leidžiama vieną kartą per mėnesi naudotis nagų kirpimo įtaisais, sukurtais jų kitos pilietybės šalyje, arba tokios šalies piliečių. Bet koks nusižengimas šiam, arba nevykdymas šio įsako yra baudžiamas administracine tvarka, pinigine bauda nuo 800(aštuonių šimtų) iki 2000(dviejų tūkstančių) litų.

  Anekdotas - Lietuvos Respublikos Nupušimo reik..


 • Sustabdė mane mentai, pasisodino į savo mašiną. Sėdi, tyli.. Ir aš tyliu.
  Po kiek laiko klausia:
  - Tai nieko nesiūlysi?
  Sakau:
  - Tekėk už manęs.

  Anekdotas - Sustabdė mane mentai, pasisodino Δ..


 • Kelių policininkas atvyksta i avarijos vietą. Mašina apsivertusi, o šalia stovi vairuotoja, blondinė.
  - Kaip tai atsitiko?
  - Nu važiuoju, nieko neliečiu, staiga matau eglė! Aš vairą į kairę, o ten irgi eglė, aš į dešinę – vėl eglė, vėl į kairė – vėl eglė, į dešinę ir vėl eglė. Taip ir apsiverčiau.
  Policininkas:
  - Tu ką, kvailė? Čia 10km spinduliu jokių medžių nėra!
  Blondinė:
  - Taigi aš mačiau!!!
  Policininkas apžiūri mašiną.
  - Durne, taigi pas tave oro gaiviklis ant veidrodėlio pakabintas....

  Anekdotas - Kelių policininkas atvyksta i avar..

 • Mato policininkas: eina pingvinas. Reikia jį į zoologijos sodą nuvesti, bet pačiam tingisi... Pasigauna kažkokį vaiką ir sako:
  - Imk 10 lt. ir nuvesk šitą pingviną į zoologijos sodą, - po kiek laiko žiūri: eina pingvinas su vaiku...
  - Taigi liepiau nuvesti į zoologijos sodą, - sako policininkas vaikui.
  - Tai ir nuvedžiau. Dar liko pinigų, tai į kiną einame...

  Anekdotas - Mato policininkas: eina pingvinas. ..


 • Pateko mirusio dvasia į paskutinį savo teismą. Ėmė Dievas klausinėti kitų dvasių, kurios pažinojo mirusį, kur jį siųsti.
  β€” Jis buvo geras žmogus ir visems padėjo. Jo vieta rojuje, β€” sako vieno pažįstamo dvasia.
  β€” Jis buvo geras tėvas ir vyras. Jis turi keliauti tik į rojų, β€” pristarė ir kita dvasia.
  β€” Į pragarą jį ir kuo greičiau! β€” pradėjo šaukti trečioji dvasia.
  β€” Jonai, kodėl tu nori mane siųsti į pragarą? Mes juk buvome geriausi draugai, β€” nesupranta velionio dvaselė.
  β€” Tuoj aš tau papasakosiu, kodėl. Paskutinę savo gyvenimo dieną aš užėjau į miesto tualetą. Kol tupėjau, į tualetą atėjo samdomas žudikas ir nupylė du vyrus, kurie stovėjo prie pisuarų. Aš net kvėpuoti nustojau, kad tik jis manęs neišgirstų ir nesunaikintų kaip nereikalingo liudininko.
  β€” O aš čia kuo dėtas, Jonai? β€” nesupranta savo paskyrimo laukianti dvaselė.
  β€” O tai kas man tuo momentu paskambino į mobilų, a?!!

  Anekdotas - Pateko mirusio dvasia į paskutinį..


 • Naujasis lietuvis suvažinėjo mentą. Žiūri - netoliese kapinės, tad įsimetė į bagažinę ir nuvežė. Duoda sargui 100$:
  - Būk žmogus, pakask draugą, mes neturime laiko laidotuvėms.
  Sargas patenkintas užkasinėja mentą, o naujasis lietuvis važiuodamas nuolat atsisukinėja, žiūri, ar tikrai užkasa. Taip ir nepastebi, kaip ant kelio iššoka kitas mentas ir ima stabdyti. Suvažinėja ir tą. Ką darys, įsimeta į bagažinę ir vėl veža į kapines. Žiūri - sargas jau guli, "Tornado" ragauja.
  - Agirdž, gaidy, kaip lavoną užkasei, jei atgal išlindo?
  Sargas tik atsiprašinėja. Lietuvis duoda dar 100$ ir liepia užkasti normaliai. Sargas patenkintas užkasinėja.
  O tuo metu ant kalno du mentai budėjo - vyresnysis ir eilinis. Vyresnysis, žiūrėdamas pro žiūronus, sako eiliniui:
  - Ei, ko ta mašina pirmyn atgal po kapines važinėja? Varyk pažiūrėti. Mentas nuvaro į kapines - ramu. Galvoja, reik sargo paklausti. Užeina į namelį - o tas jau miega ištvarkęs savo "Tornado". Mentas žadina:
  - Ar girdi, kas vyksta, ko ta mašina čia pirmyn atgal važinėja?
  Sargas tik atmerkia akis ir stvėręs kastuvą vožia mentui per galvą:
  - Tu bl** šiandien apsiraminsi ar ne?

  Anekdotas - Naujasis lietuvis suvažinėjo ment..

 • Vakare parke iš krūmų moteriški riksmai: "Nereikia, gelbėkit!!! " Iškviečia policiją. Atvaro policininkai į krūmus, pagriebia vyruką, patikrina jo dokumentus, atiduoda jam pagarbą ir sako panai:
  - O jums, panele, vis dėl to teks atsiduoti!

  Anekdotas - Vakare parke iš krūmų moteriški..

 • Moteris yra panaši į parašiutą - bet kuriuo momentu su ja gali iškilti problemų. Todėl visada reikia turėti atsarginę moterį.

  Anekdotas - Moteris yra panaši į parašiutą ..

 • Juristas - tai žmogus, kuris gali parašyti 10 puslapių dokumentą ir pavadinti jį trumpu.

  Anekdotas - Juristas - tai žmogus, kuris gali ..

 • Patarimai prieš šventes
  * Vartodami alkoholinius gėrimus gerai žinokite savo normą, priešingu atveju
  galite išgerti per mažai.

  * Būkit atsargūs, atminkit, kad pavojinga zona prie šventinio stalo yra
  apskritimas, kurio spindulys yra lygus jūsų kaimyno kairės rankos ilgiui
  plius šakutės ilgis.

  * Jei švęsdami jau nebežinote, kur yra kairė, bet dar prisimenate, kurioje
  pusėje yra dešine, tai žinokite, kad peilį reikia laikyti pirmoje rankoje iš
  dešinės, o šakutę - antroje rankoje iš dešinės.

  * Jeigu sėdint prie stalo, šeimininkai pradeda žvilgčioti į laikrodį, dar
  galima sėdėti. Tačiau jei šeimininkai nukabina laikrodį nuo sienos, rodo
  jums prieš akis ir krato jį - metas keliauti namo.

  * Jei pamatote ant stalo jus sudominusį gėrimą ar valgį, bet negalite (jau
  nebegalite) jo pasiekti, galima šiek tiek į savo pusę patraukti staltiesę.

  * Jei pajutote kažkieno delną ant savo kelio, neskubėkite jo numesti ir
  pradėti garsiai piktintis, visai gali būti, kad tai jūsų paties ranka.

  * Jei šalia jūsų prie stalo prisėdo žmogus su kitokiu mentalitetu,
  nepergyvenkite. Išgerkite ir jusų mentalitetai susilygins.

  * Jei jūs bandote atsigerti iš savo bokalo, bet nejaučiat burnoje jokio
  gėrimo skonio, pabandykit bokalą apversti 180 laipsnių kampu ir
  prisipildžius jį pabandyti dar kartą.

  * Jei staiga prie šventinio stalo pasijutote blogai ir matote, kad nespėsite
  išeiti, paprašykite šeimininkų garsiau paleisti muziką ir trumpam išjungti
  šviesą.

  * Jei po trumpo atminties praradimo jūs atsimerkiate ir matote ant sienos
  kabančią liustrą, tai reiškia, kad jūs gulite ant grindų. Nesisielokit,
  garsiai paprašykit arčiau esančių jus pakelti ir pasodinti už stalo, taip
  pat, kad nepamirštų pripildyti jūsų bokalo.

  * Jeigu jūs pajutot kad jūsų kelnės yra šlapios iki pat batų, o savo rankoje
  bokalą matote vis dar pilną, tai viskas gerai - jūs neišpylėte brangaus
  gėrimo ant kelnių.

  * Jei jūs nubudote nuo to, kad jūsų kojų pirštai į kažką trinasi, o
  atsimerkęs matote begančių grindų vaizdus, žinokit - jus neša. Kovokit su
  tuo: garsiai išreikškit viską, ką galvojat apie aplinkinius ir
  pareikalaukit, kad įpiltų dar...

  Anekdotas - Patarimai prieš šventes * Varto..

 • Vazhiuoja karta Vycka ir truputi virshija grejti... Na, sustabdo ji policininkai, sako rejx bauda moket... Vycka ir sako "Nu vyraj palejskit mane, ash visus pazhistu.. " Na geraj, policininkaj klausia, Ar Brazauska pazhisti? "Pazhistu pazhistu.. " Ok, nuvezha policininkai Vycka pas Algirda Mykola, jis ibega i shio kabineta padaro po 100 gramu, ishbega, policininkai zhiuri nustebe sako Rimtaj visus pazhisti?? Vycka atsako "Nu tikraj, vyraj, visus pazhistu.. " Nu ok sako policininkai, Adamku pazhisti? "Nu pazhistu ash ta Adamku.. " Nu geraj, nuvezha Vycka pas ji, ibega shis i prezidento kabineta, padaro po 100 gramu ishbega, policininkai zhiuri apake, sako Tai Tu rimtaj visus pazhisti??? "Nu tikraj vyraj, nu ash sakau jums, visus pazhistu... " Na geraj, sako policininkai, popiezhiu pazhisti? .. "Pazhistu ash ta popiezhiu, vyraj nu.. " Geraj, sako policininkai, Jeigu tu nueini ir ish balkono pamuojuoji su popiezhium visa gyvenima galesi baudu jokiu nemoketi.. Nu ok, nuvazhiuoja jie pas popiezhiu, nuvaro Vycka i balkona, mojuoja su popiezhium atsistojes, nulipa zhemyn, o ten vienas ish policininku be samones guli.. Vycka sako "Kas buvo?? " Policininkas jam ir taria Aj nesvarbu, nejaudinsim chia taves.. Vycka i tai "Nu sakyk, vistiek kartu vazhinejom, viska, kas atsitiko?? .. " Policininkas: "Nu supranti, kol Tu ten su popiezhium ish balkono mojavai, priejo Maiklas Dzhexonas ir sako "Klauskit vyraj, o kas ten shalia Vyckos mojuoja? .. ""..

  Anekdotas - Vazhiuoja karta Vycka ir truputi vi..

 • Gūdi Rusijos provincija, patrulinis postas prie įvažiavimo į kaimelį. Milicininkas susistabdo nuliova mersą, o ten penki "pacanai" plikom galvom, ginkluoti, kaip reikiant įmetę. Išvaro visus iš mašinos, atima ginklus, paduoda kibirą ir liepia masturbuotis. Tie tik blia, nx ir t. t., tuoj mes čia tave! Mentukas pradeda ramiai segtis ginklo dėklą. Vyrai žiūri, kad reikalas rimtas, nubėga už krūmo, pasmauko ir gražina kibirą. Mentukas dirsteli - mažai, dar varykit. β€žpacanaiβ€œ vėl pradeda "mes čia tau taip ir taip padarysim", o mentukas ramiai sau ginklą išsitraukia. Na, vyrai vėl čiumpa už kibiro, ir į krūmelius, grįžta uždusę ir pikti. Mentukas vėl dirst - dar mažai, davai dar smaukot ir nutaiko pistoleta į β€žpacanusβ€œ. Nu, nėr kur dingt - trečia kartą vyrai į krūmus. Grįžta nusikalę, sunkiai bepaeidami, nuvargę... Mentukas paima kibirą, pasižiūri, po to pažiūri link kaimo - na va, gimtasis kaime, dabar gali ramiai miegot.

  Anekdotas - Gūdi Rusijos provincija, patrulini..

 • Policininkas paeme kysi ir is 20 litu dave grazos 10.

  Anekdotas - policininkas paeme kysi ir is 20 li..

 • Verslininkas priima dirbti naują sekretorę:
  - Štai čia jūsų darbo vieta, turėsite darbe pasirodyti 8 ryto.
  - Gerai.
  - Čia telefonas, turite atsakinėti į skambučius.
  - Gerai.
  Štai kompiuteris, turite tikrinti elektroninį paštą, spausdinti dokumentus, kuriuos pasakysiu.
  - Gerai.
  - Čia kavinukas, čia kava, kas rytą išvirsite man kavos.
  - Gerai.
  - Hmmm... O jūs dar kokių nors žodžių žinote, be "gerai"?
  - Seksas. Minetas.
  - Gerai.

  Anekdotas - Verslininkas priima dirbti naują s..


 • Sustabdo taksi gerokai išgerusi mergina. Isėda. Paprašo nuvežti iki namų. Atvažiavus iki vietos pareiškia:
  - Klausyk, neturiu pinigų, gal paimsi natūra?
  - Kam man ta Tavo natūra. Žiūrek, eina vaikinas, parduosiu aš tave už dešimt litų jam, apsimokėsi.
  Mergina sutiko. Taksistas siūlo vaikinui merginą už dešimt litų, o tas atsikalbinėja:
  - O ką aš su ja veiksiu?
  - Va krūmuose imsi ir išrū**si.
  Tas galų gale sutiko, sumokėjo, nusivedė i krūmus ir...
  Pro šali eina policininkas, girdi, kad krūmuose kažkas šlama.
  Priėjo, pašvietė prožektorium ir klausia:
  - Klausyk, vaikine, ką ten darai?
  - Tai va, žmoną p**u.
  - A, o aš galvojau, kad kekšę...
  - Ir aš taip galvojau, kol tu prožektoriumi nepašvietei.

  Anekdotas - Sustabdo taksi gerokai išgerusi me..

 • Vasara, Palangos paplūdimys. Vaikinas prieina prie merginos ir sako jai komplimentą:
  - O, kokios gražios jūsų petnešos!
  - Durnius, - atsiliepia mergina, - tai ne petnešos, o "stringai"!

  Anekdotas - Vasara, Palangos paplūdimys. Vaiki..

 • I policija skambina kazkoks vyras:
  - cccia gguli ar - arr - klys iirrr bbaissiai ddvokia...
  - kokioje gatveje?
  - Mm - m - m...
  - Mokyklos?
  - nneee...
  policininkas padeda rageli.
  netrukusvel sucirska telefona:
  - tten gguli ar - arrklys...
  - kokioje gatweje?
  - m - m - m..
  - mokyklos?
  - nn - eee...
  policininkas trenkia rageli. po kurio laiko is torija kartojasi:
  - ttenn ggulli...
  - mokyklos gatvej?
  - ttaipp perrttemmpiau imokkyyyklos ggatve

  Anekdotas - I policija skambina kazkoks vyras: ..


 • Policijos mokykloje dėstytojas klausia kursantų, koks pagrindinis policininko ginklas. Kursantai tyli.
  - Gerai, galiu pasakyti, kad jis prasideda "en".
  - Naganas! - šaukia kursantas.
  - Ne.
  - Negailestingumas!
  - Ne.
  - Nuovokumas!
  - Ne.
  - Nuobaudos!
  - Ne, ne, ne! - netenka kantrybės dėstytojas. - Tai yra entelektas, debilai!!!

  Anekdotas - Policijos mokykloje dėstytojas kla.. • Moteris po avarijos ateina į draudimo bendrovę ir prašo kompensuoti jai avarijoje patirtą žalą.
  - Papasakokite, kaip viskas įvyko, - prašo draudimo darbuotojas.
  - Aš važiavau gatve ir netyčia užvažiavau ant šaligatvio. Tada įlėkiau į parduotuvę, išvažiavau iš ten, pramušiau pavėsinę autobusų stotelėje, vėl išlėkiau į gatvę, atsitrenkiau į sunkvežimį ir nuo to momento mašina pasidarė nevaldoma.

  Anekdotas - Moteris po avarijos ateina į draud..

 • Policininkas Vileniškis susistabdo studentą ir paprašo dokumentų. Pažiūri ir sako:
  - Aha... Nedirbame, ar ne?
  - Nedirbame...
  - Valstybės pinigus eikvojame?
  - Eikvojame...
  - Studentai mes, ar ne?
  - Ne, čia tik aš studentas...

  Anekdotas - Policininkas Vileniškis susistabdo..

 • Puslapiai: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 52